Mēs skaitļos

1
Kopējais audzēkņu skaits
1
Darbinieku skaits
1
Grupu skaits

Kā radās Urdaviņa?

Pirmsskolas izglītības iestāde “Urdaviņa” atvērta 1986. gada 1.aprīlī. Mēs esam saziedējuši kā skaista ziedu pļava – Vizbulītes, Saulespuķes, Dadzīši, Māllēpītes, Pienenītes, Purenītes, Mežrozītes, Neaizmirstulītes, Sarkanais āboliņš, Vijolītes, Kaķpēdiņas, Margrietiņas, Mārpuķītes, Rudzupuķes, Magonītes, Zvaniņi.

Mūsu himna

Urd zem nātres, urd zem smilgas,
Urd zem katra ciņa
Manas klusās, manas labās,
Gaišās urdaviņas.

Un iz zaļa rudzu asna,
Un iz akmens urdz,
Aprīlī iz manis paša
Tā kā spurdzes spurdz.

Neba sīvas, neba melnas,
Neba naidu kurt,
Urdēdamas urdaviņas
Manu mūžu urd.

48359193_2533149290245093_2949223586826551296_n

Pedagoģiskais darbs

Pirmsskolas izglītības iestāde realizē četras programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 01015611);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods 01015511);
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911)

Šī mācību gada pedagoģiskā procesa prioritātes

  • nostiprināt pašapkalpošanās prasmes bērnu ikdienas darbošanās ritmā;
  • turpināt bērnu attīstību veicinošas vides veidošanu praktiskās dzīvesziņas pieredzes bagātināšanai;
  • mācību procesā radīt bērniem vēlmi izzināt, eksperimentēt, un izvērtēt daudzveidīgu informāciju un situācijas;
  • veidot izpratni par personīgās drošības noteikumiem dažādās dzīves situācijās.
48383733_2533151053578250_5934791225566560256_n

J.Osmaņa veltījums mums izdodot gadagrāmatu “Urdaviņa”

URDAVIŅA
Latvijas seģenē dzīpariņš mazs,
Dzīsliņa tēvzemes plaukstā.
To apturēt nespēj nekas –
Ne svelme, ne ziema aukstā.

Vai tecējums straujš, vai gurds,
Tā dienu un nakti urdz,
Veic ceļu garu un sūru,
Steidz Daugavu atrast un jūru.
Dabas mātei ir prieks par viņu –
Par augošo Urdaviņu
.