Urdaviņas dienas režīms

Bērniem no 1.5 - 3 gadu vecumam

7.00 – 8.00     bērnu sagaidīšana, spēles, sarunas, individuālais darbs

8.00 – 8.30     kustību aktivitātes, higiēnas procedūras

8.30 – 8.50     brokastis

8.50 – 12.00   daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, tai skaitā pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība, gatavošanās pusdienām

12.00 – 12.30 pusdienas

12.30 – 15.00 gatavošanās dienas miegam, higiēnas procedūras, dienas miegs

15.00 – 15.30 pakāpeniska celšanās, rotaļas

15.40 – 16.00  launags

15.50 – 19.00 daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tai skaitā  rotaļas, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, bērnu pakāpeniska došanās mājās  

Bērniem no 3 - 5 gadu vecumam

7.00 – 8.00     bērnu sagaidīšana, spēles, sarunas, individuālais darbs

8.00 – 8.50     kustību aktivitātes, higiēnas procedūras

8.50 – 9.10     brokastis

9.10 – 12.00   daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, tai skaitā pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība, gatavošanās pusdienām

12.00 – 12.30 pusdienas

12.30 – 15.00       gatavošanās dienas miegam, higiēnas procedūras, dienas miegs

15.00 – 15.30 pakāpeniska celšanās, rotaļas

15.40 – 15.55 launags

15.55 – 19.00 daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tai skaitā  rotaļas, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, bērnu pakāpeniska došanās mājās

Bērniem no 5 - 7 gadu vecumam

7.00 – 8.00     bērnu sagaidīšana, spēles, sarunas, individuālais darbs

8.00 – 8.10     kustību aktivitātes, higiēnas procedūras

8.30 – 8.45     brokastis

8.50 – 12.30   daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, tai skaitā pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība, gatavošanās pusdienām

12.40 – 13.00 pusdienas

13.00 – 15.00 gatavošanās dienas miegam, higiēnas procedūras, dienas miegs

15.00 – 15.50 pakāpeniska celšanās, rotaļas

16.00 – 16.15 launags

16.15 – 19.00 daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tai skaitā  rotaļas, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, bērnu pakāpeniska došanās mājās  

Dienas režīms vasaras periodā

7.00 – 8.00     bērnu sagaidīšana, spēles, sarunas, individuālais darbs

8.00 – 8.10     kustību aktivitātes, higiēnas procedūras

8.30 – 8.45     brokastis

 8.50 – 12.30  daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tajā skaitā rotaļas un rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, tai skaitā pastaiga svaigā gaisā – rotaļas, darbs, vērojumi, kustību attīstība, gatavošanās pusdienām

12.30 – 12.50 pusdienas

13.00 – 15.00 gatavošanās dienas miegam, higiēnas procedūras, dienas miegs

15.00 – 15.50 pakāpeniska celšanās, rotaļas

16.00 – 16.15 launags

16.15 – 19.00 daudzveidīgas bērnu attīstību veicinošas darbības, tai skaitā  rotaļas, spēles, individuālais darbs, rotaļnodarbības vai citas mācību darba organizācijas formas, bērnu pakāpeniska došanās mājās  

Ø Labvēlīgos laika apstākļos daļu dienas režīma darbības (izņemot bērnu ēdināšanu, dienas miegu un daļu rotaļnodarībību) organizē svaigā gaisā

Aizvērt izvēlni