Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības

Līgums par izglītojamā izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”

Iesniegums par izglītojamā izglītošanu un aprūpi pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”

Līgums par bērna ēdināšanu

Informācija par samaksas kārtību un par ēdināšanas uzsākšanu

Ziemas ēdienkarte (decembris, janvāris, februāris)

Pavasara ēdienkarte (marts, aprīlis, maijs)

Vasaras ēdienkarte (jūnijs, jūlijs, augusts)

Aizvērt izvēlni