Pirmsskolas vecāku padomes sēde 27. janvārī

Pirmsskolas vecāku padomes sēde, notiks 27. janvārī plkst. 18:30, “Urdaviņas” aktu zālē.

Aizvērt izvēlni